Ochrana osobních údajů

Společnost Car & Technology Mediation, s.r.o. (dále jen Provozovatel) neshromažďuje žádné informace o návštěvnících svých webových stránek na adrese
www.auto-mediation.cz (dále jen Stránky).
 
Provozovatel pracuje s daty poskytované třetímy stranami k analýze návštevnosti Stránek. Ty však neposkytují detailní informace, které by mohli vést ke konkrétní osobě nebo skupině osob používající Stránky.